Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Bukovina, Буковина (Bukovyna), Буковина (Bukovina), Bukowina, Bucovina, Bukovina

Bukovina

Kraj bukových lesů, který se příznačně jmenuje Bukovina leží na jihozápadě Ukrajiny a poutníkům se často stává, že u nich vznikne to, čemu se říká láska na první pohled. Kdo zdejší kraj navštíví, třeba i jedinkrát v životě, ten riskuje, že zde na dlouhou dobu zanechá své srdce. Riskujete hned 2x, uchvátit vás mohou cestovatelské zážitky, které nabízí zdejší zajímavý kraj, ale i kouzlo bukovinských očí, které vám mohou odcizit klid a nahradit jej srdečním nepokojem.

Klenotem Bukoviny jsou Černovice rozkládající se na svazích mezi nimiž se proplétá řeka Prut. Černovive jsou útočištěm romantiků, umělců a tvůrčích osobností.Bukovina je historické území, rozkládajícího se mezi středním tokem řeky Dněstr a Karpaty, v horním povodí řek Prut a Seret.

Území Bukoviny je nyní rozděleno mezi Ukrajinu (Severní Bukovina - Černivská oblast) a Rumunsko (Jižní Bukovina - župa Sučava).

Název se poprvé objevil v roce 1392 a jak už bylo zmíněno pochází od bukových lesů tehdy pokrývajících značnou část území Bukoviny. Podle jiných zdrojů se název Bukovina začal používat až v roce 1775 po obsazení území Rakouskou monarchií. Původ slova je ale i podle druhé teorie stejný.

Historie

Starověk

Středověk

Osmanské období

Habsburské období

Od dob císaře Josefa II. na Bukovině existovalo ukrajinské, rumunské, německé, maďarské, polské a židovské školství. V roce 1857 na území s rozlohou 10440 km2 žilo 455 800 obyvatel. Z toho tvořili Rumuni 44,6% (na jihu, napříč společenskými třídami), Ukrajinci 38,2% (včetně Rusínů a Huculů, převážně rolníci a pastevci), Němci 6,4% (převážně úředníci, řemeslníci, inženýři), Židé 6,4% (žijící převážně ve městech, obochodníci, řemeslníci, lékaři, advokáti), Poláci 3% (žijící převážně ve městech - v Černovicích tvořili v roce 1910 po Židech druhou největší etnickou skupinu s počtem 15 412 lidí), Maďaři 1,6% a jiní. Bukovina byla hlavně zemědělskou oblastí (v roce 1880 se až 3/4 obyvatelstva živily polnohospodářstvím). V Černovicích bývaly velké trhy s dobytkem. V roce 1902 mělo ještě 60 % rolnických hospodářství méně než 2 ha půdy, 40% půdy vlastnily velkostatky. V horských oblastech převažovalo pastevectví.

Divoké dvacáté století

Národnosti

Ukrajinská Bukovina

Podle oficiálního sčítání obyvatel z roku 1995 bylo národnostní složení obyvatelstva v Černovické oblasti následující:

Rumunská menšina obývá převážně jižní část Černovické oblasti, vetšinu tvoří v těchto okresech:

Rumunská Bukovina

V rumunské části v župě Suceava bylo v roce 1992 nasledující národnostní složení:

Sporná Bukovina

Většina ukrajinských historiků pokládá Bukovinu za své území. Což podporují následujícími tezemi:

Rumunští historikové ovšem mají k výše uvedenému rozdílný výklad. Zmínili by také římskou provincii Dácii, stěžejní význam Bukoviny ve středověkém Moldavském (rumunském) knížectví, rozdělení Bukoviny ostnatým drátem po sovětské anexi a následní vysídlování Rumunů.

V dnešní době se snaží Rumunsko vydávat na území Severní Bukoviny rumunské pasy (pasy EU), všem lidem, jejiž předci měli rumunské občanství, což je na Bukovině většina obyvatel, kteří včetně etnických Ukrajinců toho pochopitelně rádi využívají.

Já chápu Bukovinu vzhledem k častému posouvání tamních hranic jako specifický příhraniční region, kde by se už s hranicemi mělo hýbat maximálně tak, že se z rozšiřováním "shengenu" na východ, zruší.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: