Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Černivecká oblast, Чернівецька область (Černivecka oblast), Черновицкая область - nejmenší oblast Ukrajiny

Černivecká oblast / Černovická oblast

Černivecká oblast / Černovická oblast je nejmenší oblastí Ukrajiny. Je severní částí historické historické Bukoviny, která je na rozdíl od rumunské Bukoviny jižní, součástí Ukrajiny.

K Černivecké oblasti je přičleněn ještě malý kousek severní Besarábie.


Správním centrem Černivecké oblasti je krásné historické město a href="../cernovice">Černivce<.

Černovická oblast byla zřízena v rámci tehdejší Ukrajinské SSR v roce 1940 poté, co Severní Bukovinu, Besarábii a malou část severní Moldávie (Herca) vojensky převzal Sovětský svaz od Rumunska, jemuž území patřilo mezi léty 1918 až 1940. V letech 1941—1944 bylo nakrátko území opět pod vládou Rumunska a tehdy byla prakticky rozprášena zdejší početná židovská menšina. Poté se území opět stalo součástí sovětské Ukrajiny, a nyní je částí Ukrajiny nezávislé.

Národnostní složení

Etnická rozrůzněnost se během II.světové války a částečně i po jejím ukončení výrazně zhoršila. Přesto je oblast i v dnešních dnech domovem mnoha národností.

Podle rumunského sčítání lidu roku 1930 žilo na území dnešní Černovické oblasti 805 642 obyvatel, z toho 47,6 % tvořili Ukrajinci, 28,2 % Rumuni, 11 % Židé, 5,7 % Rusové, 4 % Němci a okolo 1,5 % Poláci a Maďaři.

V roce 2001 bylo národnostní složení: z 923 000 obyvatel tvořili 75,0 % Ukrajinci, 12,5 % Rumuni, 7,3 % Moldavané(tedy Rumuni a Moldavané celkem 19,8 %), 4,1 % Rusové, 0,4 % Poláci a 0,2 % Židé. Nejvíce Rumunů žije na území zvanémHerca, kde jejich podíl dosahuje 93 %.

Města a obce

Tabulka předkládá přehled větších sídel Černovické oblasti; celkem se na jejím území nachází 11 měst, z toho dvě oblastního významu (tučně), 11 obcí městského typu (kurzívou), 252 obcí.

Město  Ukrajinský název  Ruský název Rumunský název Obyvatel
1. I. 2006
Černovice (Černivci)  Чернівці Черновцы Cernăuţi 243 474
Storožynec Сторожинець Стородинец Storojineţ 14 517
Chotyn Хотин Хотин Hotin 10 595
Novodnistrovsk Новодністровськ   Новоднестровск   * 10 268
Sokyrjany Сокиряни Сокиряны Secureni Târg 9 780
Krasnojilsk Красноïльськ Красноильск Crasna Ilschii 9 295
Hlyboka Глибока Глыбокая Adâncata 9 226
Zastavna Заставна Заставна Zastavna 8 595
Novoselycja Новоселиця Новоселица Noua Suliţă 8 270
Berehomet Берегомет Берегомет Berhomete pe Siret 8 120
Kelmenci Кельменці Кельменцы Chelmenţi 7 800
Kicmaň Кіцмань Кицмань Cozmeni 7 345
Vaškivci Вашківці Вашковцы Văşcăuţi 5 737
Vyžnycja Герца Герца Vijniţa 4 917
Herca Вижниця Вижница Herţa 2 030
* Sídlo bylo založeno teprve roku 1973, a nemá tedy tradiční rumunský název.
google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: