Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Český Malín

Český Malín byla obec ve Volyni, kterou v roce 1871 založili přistěhovalci z Čech.
13.07.1943 byla obec německými vojáky vypálena a většina jejich obyvatel byla upálena nebo zastřelena.


Čeští přistěhovalci, kteří zakládali Český Malín pocházeli z Žatecka, Lounska a Rakovnicka. Obec se postupně se rozrůstala. Byla postavena škola ve které se vyučovalo v českém jazyce, zřízena knihovna, dobrovolný hasičský sbor, ochotnický divadelní spolek a založena druhá (církevní) škola. Obec prosperovala díky pracovitosti lidí a díky zavádění moderní zemědělské mechanizace.

V I. světové válce byl Český Malín vážně poškozen. Po sovětsko-polské válce připadla vesnice v roce 1921 Polsku. Obec byla postupně obnovována, došlo k zavedení elektrického proudu. Obnovilo se školství, kulturní a spolková činnost. V roce 1930 byla v obci založena družstevní mlékárna, v roce 1934 se začlo se stavbou silnice, v roce 1937 byla do Českého Malína zavedena telefonní linka a byla zde zřízena pošta. Ve druhé polovině 30. let byl vlivem polské protičeské propagandy, která vyústila v požadavky polského obyvatelstva na likvidaci českého školství a v požadavky na zabrání půdy českým rolníkům, negativně ovlivněn život českých osadníků na území Volyně, a tedy i v Českém Malíně. Po přepadnutí východních oblastí Polska Sovětským svazem, který tuto oblast obsadil na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov, připadl Český Malín znovu SSSR. Byla zde zřízena nemocnice a od roku 1941 i kolchoz. Po přepadení SSSR nacistickým Německem byla obec okupována a patřila do sféry vlivu Třetí říše.

Dne 13. července 1943 v ranních hodinách obsadily vesnici Český Malín a sousední Ukrajinský Malín německé oddíly. Obyvatelstvo Českého Malína bylo vyhnáno na ulice, kde byli odděleni starci, děti a ženy od mužů. Po skupinách pak byli lidé odváděni do Ukrajinského Malína, odkud se ozývala střelba. Někteří mladí muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. V Ukrajinském Malíně Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všichni, kteří se snažili utéct nebo vyskočit z oken, byli pobiti ranami z automatů a jiných zbraní. Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Českého Malína, kde jim bylo od velících důstojníku řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni. Postupně Němci zapalovali i další budovy v obci. Zachránilo se pouze několik lidí, kteří nebyli v době přepadení přítomni v obci, nebo kteří byly donuceni hnát uloupený dobytek a vézt nakradený majetek. Vesnice hořela týden, nalezené pozůstatky lidí byly pochovány ve společném hrobě na hřbitově v Českém Malíně.

V dubnu 1944 zdokumentovali nacistický zločin v Českém Malíně 1. československé samostatné brigády.

Podle obce byl pojmenován jeden z českých tanků 1. československého armádního sboru v SSSR.

Dne 13. července 1947 byla při příležitosti 4. výročí vypálení Českého Malína přejmenována obec Frankštát na Šumpersku na Nový Malín. Do obce Nový Malín se přestěhovalo i několik obyvatel z Českého Malína, kteří přežili hrůznou událost z roku 1943.

Připomínky, náměty,opravy, historické dokumenty, originální texty očekávám na: Český Malín diskuze

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: