Zaregistruj se TEĎ zdarma na DROPBOXU, přes odkaz http://udu.cz/dropboxprostorzdarma a získej navíc bonus 500MB

Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Kamenec Podolský, Ка́м'яне́ць-Поді́льський (Kamjanec Podilckyj, Каменец-Подольский (Kamenec Podolckij, Kamieniec Podolski, Կամիանեց-Պոդոլսկի - Кам'янець-Подільськ (1795—1944)

Kamenec Podolský - město 7 kultur - centrum Podolí

Kamenec Podolský je starobylé město a historické středisko kraje Podolí na jihozápadě Ukrajiny. Kamenec Podolský je turistickým cílem Evropského významu. Co se počtu architektonických památek týká, tak toto relativně malé město zaujímá 3. místo v mezích celé Ukrajiny - arch. památek zde najdete více než 100. Podle mě patří do top ukrajinských turistických destinací.


Materiál k textu o Kamenci Podolském jsem sesbíral při návštěvě tohoto města v červnu 2011. Fotky z této cesty - v přípravě.

Název města pochází od slova kámen a názvu kraje Podolí.

Současný Kamenec Podolský je město 100 tisíci obyvateli, je "okresním městem" stejnojmenného rajónu (do roku 1954 byl centrem oblastním) a 2. největším městem Chmelnycké oblasti. Je je sídlem diecéze a jedním z význačných center katolictví na Ukrajině.

Městem protéká řeka Smotryč, která zde tvoří hluboký kaňon. Jeho stěny vypadají impozantně. Skály kaňonu v podstatě obklopují staré město, které se nachází na poloostrově a od okolního světa jej odděluje úzký kousek souše, kterou od dávných dob střeží nejvýznamnější stavba Kamence - Stará pevnost - dokonale fotogenická pýcha města. Řeka Smotryč (přítok Dněstru) vytváří přirozený vodní příkop. Souznění nezvyklé přírodou vytvořené lokality a lidskýma rukama po staletí budovaných architektonických perel vypadá tak dokonale, že se až nechce věřit, že jde o realitu a ne o uměle vytvořené filmové kulisy.

Město je nazýváno "Městem sedmi kultur", tolik národností se totiž podílelo na jeho rozvoji. V různých dobách na území města podle politické situace žili, podnikali, pracovali Ukrajinci, Poláci, Židé, Litevci, Turci, Tataři a Arméni. Zkušenost mi praví, že města kde docházelo k střetu a míchání různých kultur, bývají ty nejhezčí, nejzajímavější a bývají poznamenány výjimečnou atmosférou. Kamenec Podolský, mezi takové města rozhodně patří.

Kamenec Podolský může sloužit i jako vhodná turistická základna. Množství zážitků nenabízí totiž jen město samotné, ale i jeho okolí. Největším lákadlem je asi významná nedaleká pevnost Chotyň. V Podolí je ovšem hradů mnohem víc - Žvanec, Kudrynci, pevnost Čornokozinci, zřícenina hradu Skala Podilska. Nedaleko jsou i hrady Okopy a Kryvče a v jeho blízkosti Křišťálová jeskyně. Oblíbeným poutním místem je jeskynní Bakovský monastýr. Zajímavé jsou kaňony druhé největší ukrajinské řeky Dněstr. Národní přírodní park "Podolké Tovtry" vlastně zasahuje až na teritorii města. Pokud se vám nezdá 100 km mnoho, tak určitě navštivte centrum Bukoviny, nádherné město Černivci, případně můžete dojet i do Karpat. Kamenec Podolský se nachází kousek od hranice s Rumunskem a Moldávií.

Zajímavostí je, že v regionu se nachází hned dva ze "Sedmi divů Ukrajiny", už zmíněná nedaleká Chotyňská pevnost a přímo ve městě pak architektonická rezervace Kamenec, která je nominována do seznamu světového dědictví UNESCO.

Turistické atrakce

Většina památek se nachází v "Starém městě", které se rozkládá na výše zmíněném "ostrově" obklopen řekou Smotryč. Jdouce po mostu do starého města při pohledu na skály, které jej obklopují uznáte, že název města je opravdu výstižný. Ale v této části textu se horolezectvím zabývat nechci.

Největší atrakcí Starého města je Stará pevnost - hrad, který hrdě střeží vstup do města a turisty překvapí svou rozlehlostí, aby ne, opevnění se začalo budovat v XI. století (možná i dříve). Na důkladnou prohlídku 1 den nestačí. V pevnosti je možné absolvovat množství různých exkurzí a navštívit bezpočet výstav na různá témata. Pokud vás prohlídka unaví tak můžete využít některou z množství nabídek útočících na chuťové buňky a peněženky turistů.
Když chán Ocman v roce 1621 uviděl opevnění Kamence, zeptal se: "Kdo vybudoval to mohutné město?" - "Sám bůh!" - zněla odpověď. "Ať tedy bůh dobývá jej." - vyřkl chán a stáhl vojsko od valů Kamence.

V XVII. století byl podle návrhů francouzských inženýru okolo starého opevnění postaven hliněný Nový hrad (nazývaný také Valy). V dnešní době se v těchto místech často konají rytířské turnaje.

V pevnosti si určitě všimněte 40 metrů hluboké studny a Papežské věže.

Staré město s pevností spojuje Turecký most (Hradní most), který je jedním z nejstarších ve východní Evropě. Ohledně jeho bylo vysloveno mnoho hypotéz. Jedna z nich tvrdí, že byl postaven v II. století za časů vojenského pochodu císaře Trajána na Dácii (je možné, že právě on je zobrazen na Trajanově sloupu v Římě).

Vstup do města chrání Arménská bašta (XVІ.—XVІІ. stol.).

Ratuša (radnice): Budova polského magistrátu. XIV. - XVI. století. Nejstarší z radnic, které se dochovaly na území Ukrajiny. Uvnitř je Muzeum peněz a expozice magdeburského práva. V jejím podzemí je expozice výstavy o historii soudnictví Podolí v XVI. - XVII. století.

Katedrální sobor Svatých Apoštolů Petr a Pavla: Nachází se na ulici Tatarská (Татарська, 20). Exkurze probíhají v době kdy nejsou bohoslužby.

Umělecké muzeum: najdete na ulici Pjatnycká (П'ятницька, 11) a je v něm více než 120000 exponátů.Významnou částí sbírek jsou díla západoevropských a ruských malířů XVIII. - XX. století, plátna ukrajinských mistrů - hlavně V. Rozvadovského, umělecké výtvory z let 1960-70, obrazy O. Hrena a současných podolských umělců. V muzeu jsou stálé expozice i pořádají dočasné výstavy.

Ústav archeologie: Nachází se v budově, která je památkou architektury XVII. století., v bývalém Arménském obchodním domě a sídle arménského biskupa. Za zhlédnutí stojí i vnitřní dvorek.

Je zde více než 1000 exponátů z archeologických průzkumů, které vydávají svědectví o minulosti Kamence a Podolí.

Další zajímavosti:

... a další.

Památníky: z památníků bych chtěl upozornit na sochu papeže Jana Pavla II. na teritorii katedrálního soboru Petra a Pavla, Prostřílený cigánský vozík od známého architekta Anatolije, Ihnaščenka nad kaňonem řeky, na tank z II. světové války. Samozřejmostí je památník Tarase Ševšenka, bez kterého se neobejde snad žádné trochu větší ukrajinské město.

Kamenec Podolský je častým místem pořádání různých festivalů.

V Kamenci mají nejvyšší ukrajinský most. Jeho 56 metrů dovedou ocenit hlavně milovníci bungee jumpingu.

Historie

Starověk

Dávná minulost Kamence skrývá mnohá tajemství. Dosud nebylo prokázáno, kdy a jak vlastně město vzniklo. Někteří historici tvrdí, že město vybudovali na počátku našeho věku Dákové (žili na území dnešního Rumunska, Moldávie a části Ukrajiny) v dobách římsko - dáckých válek.

Středověk

Že je město svědkem dávných časů, o tom pochybuje málo kdo. Jeho existence za staroruských časů je prokázána. Byly zde totiž nalezeny pozůstatky obydlí a opevnění z XI. století. Do té doby se mělo za dokázané, že Kamenec existoval na konci XIV. století. Tento posun naznačuje nebo minimálně nevyvrací, že se ještě můžeme dočkat zajímavých překvapení. Poloha města podle mého názoru musela přímo lákat naše předky k osídlení.

V roce 1062 byla o Kamenci učiněna první písemná zmínka, jako o městě patřícím k Kyjevské Rusi.

V staroruských kronikách je Kamenec zmiňován jako jedno z měst Halyčsko-Volyňského knížectví.

V roce 1241 bylo město zničeno mongolskými nájezdníky.

Výhodná geografická poloha přitahovala do Kamence v XIV.-XVII. století mnoho útočníků, kteří v Kamenci viděli ideální přírodou vytvořenou vojenskou základnu.

Po krátkém panování Litevců v letech 1370 - 1430 město na dlouhou dobu (1434-1793) přešlo pod vládu Polska. Kamenec hrál významnou roli v obraně Polska před Turky a Tatary, byl považován za nejsilnější pevnost tehdejšího Polsko - Litevského společenství. Za dob panování Poláků bylo zbudováno mnoho obytných, církevních, i obranných budov a tím byl velkou mírou byl zformován vzhled dnešního starého města.

Novověk

Vládu Polska na krátko přerušili v letech 1672 - 1699 Turci. I ti přiložili stavitelsky ruku k dílu.

Po druhém dělení Polska v roce 1793 se Kamenec stal součástí Ruského impéria jako hlavní město Podolské gubernie (za Poláků byl hlavním městem Podolského vojvodství). Ruský car Petr Veliký (město navštívil 2x) byl uchvácen silou jeho opevnění.

V polovině XIX. století mnoho místních Židů emigrovalo do US, zejména do New Yorku.

I. světová válka

Za I. světové války v roce 1915 město obsadily vojska Rakousko - Uherska. Po kolapsu Ruské říše se Kamenec na krátká období stal součástí několika na rychlo vytvořených a stejně rychle zaniklých ukrajinských států (Ukrajinská lidová republika, Hejtmanát, Direktorium) , aby skončil v náručí Ukrajinské SSR pod opatrovnictvím bolševiků.

V době Ukrajinského direktoria byl Kamenec poté co komunisté získali Kyjev, de facto hlavním městem státu.

V době polsko - ruské války se zde vrátili Poláci, kteří na základě smlouvy z Rigi v roce 1921 předali Sovětskému svazu.

Za sovětské vlády začala být diskriminováno polské obyvatelstvo Kamence.

Kamenec Podolský se stal správním centrem Kamensko Podolské oblasti. V roce 1954 bylo oblastní centrum přemístěno do Proskuriva (nyní Chmelniskyj).

V roce 1927 proběhlo v městech Mohyliv Podolský a Kamenec Podolský, Tiraspol a dalších povstání dělníků, v kterém jich bylo nejméně 4000 zabito. Oficiální sovětská místa tuto tyto události popřely.

II. světová válka

Jedna z prvních a největších masových vražd Holokaustu se stala poblíž Kamence Podolského 27. a 28. prosince 1941. V těch dvou dnech zde bylo zabito 23600 Židů, z nich 14000-16000 bylo z Maďarska, ostatní většinou z Ukrajiny.

Poválečná historie

V poválečném období zde vzniklo několik velkých průmyslových závodů - cementárna, kabelážní a strojírenská fabrika.

Od roku 1991 je Kamenec Podolský součástí nezávislé Ukrajiny. Je významným ekonomickým i turistickým centrem.

Dodnes v hradbách jeho opevnění zůstaly kulky z dávných bitev.

Doprava

Spojení s okolním světem není moc kvalitní. Dobré autobusové spojení je hlavně do a Černivců, což je další velmi zajímavý turistický cíl západní Ukrajiny, a proto se návštěva těchto dvou měst často spojuje.

V městě je autobusové i vlakové nádraží (na železniční trati Jarmolynci (Ярмолинці) - Ларга (Larha)).

Městská doprava stojí na maršrutných taxících a taxislužbě. Doprava do Kamenace Podolského je považována za hlavní negativ této zajímavé destinace.

Ostatní

PSČ: 32300—32315, telefoní předvolba: +380-3849, oficiální webová stránka města: kam-pod.gov.ua, městem protéká řeka Smotryč, nadmořská výška 210 m, počet obyvatel: 103 036 (2011)

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: