Zaregistruj se TEĎ zdarma na DROPBOXU, přes odkaz http://udu.cz/dropboxprostorzdarma a získej navíc bonus 500MB

Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Karaimové jsou nábožensko-etnická skupina, vyznavači karaitského judaismu.

Karaimové

Karaimové jsou zajímavou nábožensko-etnickou skupinou. Jsou to vyznavači formy karaitského judaismu. Karaitský judaismu odmítá ústní Tóru a uznává pouze Tanach (Starý zákon) a tím se odlišuje od hlavního směru judaismu, který je nazýván rabínský judaismus.

Karaimská kenasa

Karaimská synagoga se nazývá kenesa.

Pozor na záměnu slov karaita a Karaim, první slovo má čistě náboženský význam, jde o směr judaismu (dalo by se říci, že původní) a jeho vyznavači nejsou pouze Karaimové. Karaimové mají některé zvyky, kterými se od karaistkého judaismu zásadně liší, např. jejich modlitby nejsou orientovány na východ jako u Židů, ale na jeruzalémskou mešitu al-Aksá, uznávají Mohameda a Ježíše jako proroky.

Východoevropští Karaimové navzdory mínění většiny odborníků o sobě říkají, že jsou potomky turkického obyvatelstva říše Chazarů. Jenže Chazaři přijali rabinistickou formu judaismu nikoliv karaitskou formu, kterou užívají karaimové a tato skutečnost nabourává teorii o chazarském původu. Jiná teorie říká, že se jedná se Židy, kteří byli jazykově turkizováni (podobně jako Aškenázové byli jazykově germanizováni). Judaizovaní potomci turkického obyvatelstva Chazarské říše podle této teorie nejsou Karaimové, ale Krymčaci (nosí pejzy, uznávají Talmud).

Nerabínští Židé se usadili na Krymském poloostrově v době, kdy toto území ovládala Byzantská říše. Později se sjednotili jako ostatní nerabínské směry v karaitském judaismu. Karaitští Židé opovrhovali Chazary, kteří později ovládli Krym. Ve 14. století bylo několik stovek karaitských rodin z Krymu dostalo na Litvu a na Ukrajinu (Halič, Volyně) a do Polska. Karaitští Židé zde měli svojí samosprávu, ale museli platit stejné daně jako rabinističtí Židé.

Jedním z nejvýznamnějších východoevropských Karaimů byl lucký rodák Avraham Firkovič, který se snažil přesvědčit carské uřady, že Karaimové nejsou Židé ale judaisovaní Chazaři. Padělal některé dokumenty a nechal zhotovit několik falešných náhrobních kamenů, které měly dokazovat nežidovskou minulost Karaimů. Většina odborníků rozpoznalo, že se jedná o padělky, ale carské úřady falešné důkazy uznaly a postavily východoevropské Karaimy na úroveň muslimů, a Karaimové se zbavili nálepky vrahů Ježíše. Mimo jiné došlo k tomu, že nemuseli platit židovské daně, mohli vlastnit půdu, stěhovat se mimo „židovská“ území apod. Toto období je nazýváno dejudaizací východoevropských Židů.

Karaité v Haliči, která připadla při prvním dělení Polska habsburské monarchii, měli od Marie Terezie přiznanou rovnoprávnost s křesťany.

Koncem IXX. století Rada ruských Chachamů a Chazanů zakázala sňatky s rabinistickými Židy.

Roku 1939 a 1940 se karaitské obce na východě Polska a na Litvě ocitly pod nadvládou SSSR, jež v těchto oblastech zničila náboženský život. Německé jednotky mohli proto v létě 1941 Karaimové považovat za osvoboditele. Seraja Šapšal, který do extrémní polohy dovedl Firkovičovu teorii o Chazarském původu Karaimů se sešel s německými úředníky, které přesvědčoval o nežidovském původu Karaimů. Po prošetření rasového původu byli Karaimové uznáni jako zvláštní etnická skupina. Okolo 550 Karaimů z Krymu bylo naverbováno do Waffen SS , Wehrmachtu, a Tatarské legie. Karaimové v Lucku se podíleli na likvidaci tamního ghetta v srpnu 1942, a pomáhali při vyhlazování židovské populace ve Vilniusu. Některým litevským a polským rabanitským Židům ovšem zachránilo život to, že se vydávali za Karaimy. Nekteří Karaimové společně s Wehrmachtem utekli na západ a mnoho z nich se usídlilo ve Vídni.

Po válce Seraja Šapšal začal spolupracovat s bolševiky. Pracoval na Sovětské Akademii Věd, kde pokračoval v dejudaizaci Karaimů. Prosadil nahrazeni hebrejského písma latinkou či azbukou a podobně. Náboženský život byl Karaimů byl téměř zlikvidován, proměna v etnický spolek byla dotažena do konce.

Dnešní Karaimové téměř neznají náboženství svých předků, neovládají hebrejštinu ani karaimštinu. Jejich činnost se omezila na estrády v krojích, které připomínají kroje tatarské.

Částečné povědomí o židovském původu se zachovalo u Karaimů na Krymu, kde lze ještě nalézt Karaimské hřbitovy s starými židovskými náhrobky. Někteří Karaimové emigrovali do Izraele.

Váš názor k výše uvedenému textu múžete zdělit zde: Karaimové diskuze

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: