Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Manhup Kale, Mangup Ka¨le, Мангуп, Мангуп, Mangup.

Mangup, Manhup, Mangup Kale


Je to další ze slavných a fascinujících měst.Leží 22 km jižně od Bachčisaraje a 3 km z vesnice Zalesnoe. Bylo založeno v 6. století a stejně jako Chufut-Kale bylo osídleno různými národy, od bezvěrců, přes křesťany, Tatary, Karaity a v 15. století opuštěno.

Průzkum jeskyní: Z jižního cípu vesnice Zalesnoe půjdete 1km až uvidíte nalevo 4 skály vystupující z křovisek. Sejděte ze silnice směrem k malé usedlosti na úpatí horského hřebenu Na nejvzdálenějším jižním konci uvidíte malé díry v zemi a malé jeskynní výklenky, -tam se nachází největší koncentrace jeskyní.Ostatní 3 skály mají jen málo řídkých zdí. Nejlepší cesta nahoru je mezi prvními dvěma skálami. Cesta vede nahoru hned jak dojdete k malému seskupení chalup. Na vrcholu hřebenu pokrečujte na cestě k poslední skále až uvidíte velikou kamennou vstupní bránu a dlouhou zeď.Za ní jsou jeskyně a místnosti vytesané do kamene. Prozkoumejte nejvíce východní okraj skály, mnoho z jejích místností má okna s výhledem na široké údolí. Nejkrásnější je poslední místnost, vytesaná do vrcholku skály a vedou z ní schody do pohřebního sálu.do západní části.

Do Zalesnoe, nejbližší vesnice u Manhup-Kale, jedou dva autobusy denně z Bachčisaraje. Nejjednodušeji se do Manhup-Kale dostanete buď stopem nebo taxikem asi za 6 dolarů.

Pozor: některé zde obsažení informace jsou již zastaralé


google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: