Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

František Kriegel, ivano-frankovský rodák a významný československý politik

František Kriegel

František Kriegel ve Španělsku v době občanské války

František Kriegel patřil k Československé politické elitě, narodil se v Stanislavově (dnešní Ivano-Frankivsk). V roce 1968 jako jediný z zajatých Čechoslováků odvlečených do Moskvy nepodepsal, byť v ohrožení života, moskevský diktát, zachránil čest Československa a stal se tak nejvíce úcty hodným politikem v dějinách české státnosti (možná jediným, který si nějakou úctu zaslouží). František Kriegel se svou odvahou v době moskevského zajetí, kdy byl připraven pro jediné slovo ztratit život, stal nejvýznamnější kladnou postavou v našich dějinách, Kriegel bývá přirovnáván k mistru Janu Husovi. Bohužel velikost skutků Františka Kriegla není dnešní dobou dostatečně oceňována a to zejména pro nepochopení všech historických okolností souvisejících s jeho politickou příslušností k komunistickému hnutí.Když se František Kriegel narodil 10. dubna 1908 v haličské židovské rodině v Stanislavově, bylo toto město součástí Haličsko-Vladiměřského království, které bylo korunní zemí Rakouska-Uherska. Na sklonku 20. let studoval na německé části Karlovy univerzity v Praze medicínu.

Československo se mu stalo druhou vlastí. Na rozdíl od jiných emigrantů mluví a píše česky jako rozený Čech a Československo, které nazýval "pozoruhodným ostrovem demokracie a kultury ve východní Evropě", mu plně přirostlo k srdci, stalo se jeho domovem.

V 30. letech se zúčastnil jako dobrovolný člen interbrigády občanské války ve Španělsku, kde dosáhl hodnosti majora. Po ústupu ze Španělska byl zavřen ve francouzském internačním táboře.

V čínsko-japonské válce pracuje Kriegel jako lékař pro čínskou stranu. Za jeho práci v II. světové válce dostává Kriegel nejvyšší americké vyznamenání pro civilisty - Emblem for Meritorious Civilian Service.

... smluvní lékař dr. F. Kriegel sloužil v této jednotce tři měsíce a byl ve spojení s touto jednotkou po dobu tří let. Většinu doby byl dr. Kriegel v bojové službě a snášel nepopsatelné těžkosti s americkými a čínskými jednotkami, nestále ohrožován nepřítelem. Ve své činnosti byl však mimořádně aktivní a schopný. Jeho činnost v jednotce zaslouží nejvyššího ohodnocení: jeho loajálnost k jednotce a k jejím armádním úkolům byla nejvyššího stupně. Je vynikajícím chirurgem a zkušeným radiologem, nevyhýbá se však ani menším a obtížnějším úkolům, zvláště když pracuje s čínskými jednotkami. Dr. Kriegel je vynikající vedoucí a jeho neuvěřitelně vysoká a morálka byla stálým zdrojem inspirace pro důstojníky a vojáky této jednotky, ať to byli Američané, Britové, Barmánci či Číňané.

V únoru roku 1948 se aktivně podélel na převzetí moci komunisty, mimo jiné ve funkci zástupce velitele Lidových milicí. Od roku 1949 do roku 1952 pracoval na ministerstvu zdravotnictví jako náměstek.

V rámci antisemitských čistek byl odstraněn z politického života a stal se závodním lékařem Tatry Smíchov.

Na začátku 60. let působil 3 roky na Kubě jako poradce Fidela Kastra.

Po návratu se stal členem předsednictva Národního shromáždění, pak členem ÚV KSČ, kde se v roce 1968 stal členem předsednictva. V témže roce se stal předsedou ústředního výboru Národní fronty ČSSR.

Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na československé území v srpnu 1968 byl spolu s dalšími vedoucími československými komunistickými politiky zajat a odvezen do Moskvy . V Moskvě František Kriegel jako jediný nepodepsal Moskevské protokoly. Na podzim roku 1968 byl odvolán funkce předsedy Národní fronty a z předsednictva ÚV KSČ. Jako poslanec přesto hlasoval proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk v Československu. V květnu roku 1969 byl Kriegel vyloučen z KSČ a v roce 1970 byl poslán do penze a po zbytek života perzekuován státními orgány a obtěžován StB.

V roce 1977 spoluzakládal Chartu 77.

3. prosince roku 1979 František Kriegel umírá na infarkt. Tehdejší režim znemožnil pohřeb a tak je tento vážený, lidmi oblíbený člověk zpopelněn na neznámém místě v neznámou hodinu asi 6. prosince bez jakéhokoliv obřadu.

František Kriegel hovořil plynně česky, polsky, anglicky, německy, rusky, španělsky, francouzsky a částečně také čínsky. Na bojištích se choval odvážně a raněné ošetřoval za cenu ohrožení vlastního života. Byl nesmírně pracovitý, mezi lidmi, kteří ho znali osobně býval velmi oblíben. V politice byl nekompromisní a byl zastáncem pluralistického politického systému. Kriegel byl charakterizován jako skromný a poctivý člověk.

Nadace Charty 77 uděluje Cenu Františka Kriegla za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii.

Mým snem je, aby ještě před koncem dvacátého století jsme mohli vidět svět, sestávající z rovnoprávných států, ve kterých budou lidem zajištěna plná občanská a lidská práva," František Kriegel

Opravy, připomínky, poznámky a náměty můžete vložit na do diskuze o Františku Krieglovi, výjimečném muži 20. století.


google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: