Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Bachčisaraj (Бахчисарай)

Při cestách po Krymu určitě nezapomeňte navštívit Bachčisaraj, unikátní město na spojnici Sevastopolu a Simferopolu (na mapě v příloze č. 9). Po krymských plážových letoviscích pro vás bude toto vnitrozemní město jako z jiného světa. Bachčisaraj má tři různé tváře, můžete zde spatřit jak klasickou vesnickou výstavbu, tak novodobé panelové domy a především původní Tatarskou architekturu historické čtvrti Staroselje. Do Bachčisaraje je nejjednodušší se dopravit vlakem, do Staroselje pak od vlakového nádraží odjíždějí každou chvíli maršrutky, vystoupit můžete mimo jiné přímo u Chánova paláce (Ханский дворец) nebo až na konci města kousek od Uspenského kláštera.

Založení Bachčisaraje předcházelo prohlášení nezávislosti Krymského Chanátu v polovině 15. stol. Sídlo tatarského chána se zezačátku stěhovalo, nejprve bylo v městě Qirim, poté v pevnosti Kyrk-Er (dnešní Čufut-Kale) a až na počátku 16. stol. byl chánovi vystavěn palác, který je dnes největší turistickou atrakcí v Bachčisaraji. K tomuto paláci brzo začaly přibývat domy a v jeho okolí se začali usazovat obchodníci a řemeslníci, každý cech se usadil ve vlastní části města s vlastní mešitou. A tak vzniklo významné obchodní město Bachčisaraj, které sloužilo jako sídlo chánů až do roku 1783.

Po anexi Krymu se z Bachčisaraje stalo obyčejné město a jako nekřesťanské bylo Ruskem zanedbáváno. Kateřina II, ve své snaze šířit křesťanství a vymýtit Tatary, nechala zbourat na celém Krymu všechny mešity, udělala ale ve svém rozhodnutí výjimku, jediná mešita Chánova paláce a celý palác, ač nekřesťanský, zůstaly zachovány, a to údajně proto, že se palác Kateřině II. zalíbil a připadl jí roztomilý. Přes všechny snahy ruských vládců zůstala Bachčisaraj kulturním centrem Krymských Tatarů až do jejich deportace v roce 1944. V dnešní době je Bachčisaraj zemědělskou oblastí známou především rozlehlými vinohrady, pěstováním levandulí, růží a šalvěje pro zdejší výrobnu éterických olejů a také turisticky vyhledávaným místem.

Nejnavštěvovanější památkou Bachčisaraje je bezesporu Chánův palác z 16. stol., kde na vás dýchne duch starého orientu (viz obrázek č. 13). Můžete si zde zaplatit prohlídku po paláci a seznámit se s životním stylem starých chánů nebo se projít jejich zahradou. Uvnitř paláce se zachoval zdobený nábytek a vybavení některých místností, jsou zde také vystaveny ruční práce a řemesla dřívější Bachčisaraje. Vnější výzdoba paláce se bohužel až na menší restaurované plochy nedochovala, barevné dekorace palácových zdí byly pozdějšími ruskými majiteli několikrát přebíleny.

V Chánově paláci také naleznete známou Fontánu slz, kterou proslavil Alexander S. Puškin svou básní Bachčisarajská fontána (viz příloha č. 3), báseň napsal údajně proto, že ho dojal příběh této fontány. Fontána byla postavena v roce 1763 perským stavitelem Omerem (který byl také architektem palácové mešity) pro posledního krymského chána. Tento chán se prý zamiloval do své polské otrokyně, ona ale nemohla vystát život v jeho harému, a tak z Bachčisaraje utekla. Říká se, že chán poté plakal po několik dní a nocí, dokud nebyla postavena Fontána slz, která dala prostor jeho smutku. Báseň Bachčisarajská fontána ve své době Rusko ohromila natolik, že se uvažovalo o přejmenování Bachčisaraje na Puškinhrad, nakonec se tak ale nestalo, protože co by byla Bachčisarajská fontána bez Bachčisaraje. Dochoval se zde po Puškinovi alespoň jeden zvyk, byl to totiž on, kdo jako první položil na fontánu červenou a žlutou růži jako symboly lásky a zlosti, a ty se zde pokládají dodnes. (Di Duca & Ragozin, 2011)

Kromě lidských výtvorů dokáže zaujmout i příroda Bachčisaraje. Město se nachází v údolí mezi dvěma příkrými horskými stěnami, které tvoří nádherné bílé skalní útvary dominující výhledu. Přímo nad čtvrtí Staroselje se tyčí kamenné Sfingy, světlé věže roztodivných tvarů, z kterých je krásný výhled na celou historickou čtvrť města. Dále za městem bylo těchto vápencových skal využito ve středověku, vzniklo zde hned několik skalních měst a grott, která jsou dnes turisticky vyhledávaným pokladem.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: