Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Černorečjenskij kaňon (Чернореченский каньон)

Černorečjenskij kaňon se nachází na západním okraji Krymských hor. Začíná na silnici mezi vesnicemi Širokoje a Pěredovoje a táhne se celých 12 km až k vesničce Černorečje, která je okrajovou součástí Sevastopolu. Kaňon není tolik hluboký, skály tyčící se nad vodou dosahují maximální výšky několik desítek metrů, zato je nejdelším kaňonem Krymu.

Řeka Černá na sebe v kaňonu bere různé podoby, někdy se bude jevit jako klidná široká řeka, v místě peřejí zase jako živě proudící horský potok. Voda vůbec neodpovídá názvu řeky, naopak, je blankytně modrá a bude vás přímo vybízet ke koupání. Dávejte si ale pozor, protože je voda hluboká a tekoucí, nestihne se na slunci prohřát a místy může být až nesnesitelně ledová. Po dešti pak hloubka řeky může ze dvou metrů vystoupat až na šest a zvláště v silnějších proudech je tu koupání nebezpečné.

Kaňon je součástí velkého Bajdarského zákazniku a formálně je sem vstup zakázán, protože voda z Černé řeky proudí do Sevastopolského vodního potrubí. Potkáte zde ale spoustu turistů a narazíte i na posezení s lavičkami nebo ohniště.

Trasa: Bajdarské údolí, most nad Černou řekou – Černorečjenskij kaňon – vesnice Černorečje

Mapa: viz příloha č. 8

Nástup do Černorečjenského kaňonu je v místě, kde se řeka Černá vylévá z Černorečjenské vodní nádrže a protéká pod mostem silnice, která spojuje vesnice Širokoje a Pěredovoje. Sem se můžete dostat jednak samozřejmě taxíkem, který vás zaveze přímo k mostu, místní většinou místo nástupu do kaňonu znají. Nebo se dopravíte maršrutkou do některé z vedlejších vesnic a k mostu dojdete pěšky (cca 2 km z Širokoje). Od mostu pak vstupte do kaňonu po levém břehu řeky.

V kaňonu samotném se orientuje docela snadno, jdete v podstatě podél vody, musíte si však dávat pozor, abyste šli po správném břehu řeky, někdy totiž skály vytvoří na břehu hradbu, kterou není možné přejít, a musíte se vrátit k místu, kde je možné řeku překročit a překonat obtížnou pasáž po druhém břehu. K usnadnění tohoto přebíhání z břehu na břeh jsou naštěstí v Černorečjenském kaňonu turistické značky v podobě modrých puntíků. Nejsou zde ale žádné šipky ani ukazatele, takže se většinou dozvíte, že jste měli přejít na druhý břeh, až když dlouho na žádný modrý puntík nenarazíte

Všeobecně platí, že nastoupit do kaňonu byste měli po levém břehu. Až minete horu Kyzyl-Kaja po pravé ruce, je také možné přejít na břeh pravý. Asi v jedné třetině kaňonu, na úrovni hory Bijuk-Tjuz po pravé straně, řeka začne z leva obcházet velký skalnatý útes, v té době byste měli být určitě na břehu levém, útes bez vystoupání na jeho vrchol přejít nelze, pěšinky vedoucí přes něj jsou slepé. Dále je bezpečnější pokračovat po levém břehu, kde vás pěšinka místy vyvede výš nad kaňon a budete zde mít krásný výhled jak na skály kaňonu, tak na vzácné porosty tisu a jalovce. Na pravý břeh byste měli přejít ve chvíli, kdy levý břeh začíná být skalnatý, to je zhruba v místě, kde z levého břehu odbočuje široká cesta na jih směřující do vesnice Morozovka.

Zbytek kaňonu do vsi Černorečje dojdete po pravém břehu Černé řeky. Koncovou, ne tak zajímavou část kaňonu si můžete zkrátit po široké cestě, která se napojuje na pěšinu podél pravého břehu zhruba v místě, kde končí skalnaté útesy kaňonu. Touto cestou vyjdete na louku nad vesnicí Černorečje, a odtud pak sejdete do vesnice k malému magazinu. Od magazinu projdete vesnicí ještě asi kilometr a půl až na hlavní silnici, kde je zastávka pro maršrutky jedoucí na Sevastopol nebo Bachčisaraj.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: