Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Demerdži (Демерджі)

Demerdži jajla je plató nad Aluštou jdoucí paralelně s masivem Čatyr- Dag. Jejím nejvyšším vrcholem je Severnaja Demerdži s výškou 1359 m n. m. Název Demerdži znamená kovářova hora a vznikl na základě pověsti o krutém kováři, který žil na vrcholku hory Južnaja Demerdži. Údajně zde sťal hlavu krásné dívce Marianě, která s ním na hoře nechtěla zůstat, a od té doby leží její hlava na svahu hory v podobě velkého kamene. Dnes se tomuto kameni říká také Hlava Kateřiny II. (Ferentseva, 2003)

Jižní okraj jajly je charakteristický velkým množství bludných kamenů a skalních věží (viz obrázek č. 7), které zde vznikli vlivem povětrnostních podmínek a tvoří skalní město zvané Údolí duchů. Skalní útvary tu prý za mlhavého počasí vytváří iluze tajemných postav a pojí se k nim také všelijaké legendy.

Trasa: Angarský pěreval (752 m n. m.) / tábořiště Sosnovka – tábořiště Poljana Man – Demerdži jajla – tábořiště Džurla – Južnaja Demerdži (1239 m n. m.) – Hlava Kateřiny II. – Lučistoje

Mapa: viz příloha č. 4

Pokud na Demerdži míříte z výše zmíněné cesty na Čatyr-Dag, z tábořiště Sosnovka vystoupáte po silnici směrem na Angarský pěreval zhruba jeden kilometr k údolí vedoucím na jajlu Demerdži, tím pak vede lesní cesta (zezačátku podél potoka) směrem na východ až k tábořišti Poljana Man. Tato trasa je trochu náročnější na orientaci, zezačátku velmi zřetelná a široká cesta se ke konci větví a některé její odbočky se ztrácí v lese, je tedy těžké udělat správné rozhodnutí v labyrintu cest na Poljanu Man. Je však pravdou, že na jajlu se můžete dostat stoupáním v podstatě z kterékoliv strany i mimo stezky, kromě neprostupných houštin si dejte pozor i na skály, které by vám výstup mohly znepříjemnit.

Jednodušší na orientaci je cesta vedoucí z Angarského pěrevalu, kam se můžete vyvézt trolejbusem. Odtud se vydáte na východ cestou, která začíná za budovami Angarského sedla a vede vzhůru až k Poljaně Man. Kousek od poljany (louky) je pramen říčky Demerdži, kde můžete nabrat vodu. Kolem poljany se cesta stáčí doprava a dále vede po hraně jajly.

Ať jste na jajlu došli jakoukoliv variantou, na plošině se pohybujte po širších cestách na její jihozápadní hraně. Cesty na hranách jsou přehledné a dovedou vás k vyšlapané pěšince, která vede prudkým jižním svahem Demerdži. Odtud budete mít před sebou nádherný výhled na protější jajlu Čatyr-Dag. Pěšina kopíruje rozmanitý terén a po výraznějším klesání zamíří do lesa, když vás z něj později vyvede, objevíte se na široké zaříznuté cestě, kde nezřídka potkáte terénní džípy. Pokud budete z rozcestí pokračovat cestou dolů směrem na východ, zanedlouho dojdete ke kempu Džurla, kde můžete nabrat vodu, popřípadě si koupit něco k jídlu. Cesta na Demerdži vede na jih do prudkého kopce na oblý lysý pahorek Južnaja Demerdži. Odtud už uvidíte skalnaté věže Údolí duchů a nemůžete se ztratit. Pokud byste přece jen váhali, vydejte se z vrcholu Južnej Demerdži směrem, kterým proudí davy zejména ruských turistů na koních a v džípech.

Sestup z Demerdži vede mezi zástupy turistů podél Údolí duchů přímo dolů po zřetelně vyšlapané pěšině. Po cestě určitě ještě stojí za to se občas ohlédnout a kochat se rozmanitými skalními útvary. Na konci frekventované pěšiny projdete kolem kasy (u které byste při příhodu opačným směrem museli zaplatit vstupné) a pokračujte po prašné cestě až do blízkého města Lučistoje. Zde je na návsi naproti magazinu zastávka pro maršrutky, které směřují do Alušty.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: