Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Flora a fauna

Na vytvoření rozmanitých a unikátních biotopů v Krymských horách se podepsaly různé faktory jako vysoká nadmořská výška, subtropické klima nebo dočasné toky.

Lesy na menších hřebenech Krymských hor jsou více osídlené, a proto i kultivované. Na hlavním hřebeni se v závislosti na nadmořské výšce a orientaci svahu vegetační zóny liší. Na severních svazích do 300 m nadmořské výšky porost připomíná lesostep, objevují se zde různé druhy dubu, často zakrslé. Ve vyšších nadmořských výškách do 700 m se setkáte s bukovými a habrovými lesy, které se směrem k vrcholu mísí s lípami, javory a jasany. Na jižních pobřežních svazích je porost do 300 m n. m. tvořen zakrslými duby, jalovci a tzv. sudáckou borovicí (Pinus stankewiczii). Do 1000 m nad mořem na svazích rostou borovicové a dubové lesy, typický je v tomto pásmu výskyt vzácného endemitu borovice krymské (Pinus nigra ssp. pallasiana). V následujícím pásmu tvoří porosty opět dubové a borové lesy, v nichž můžete najít i vzácný javor kaspický (Acer hyrcanum subsp. stevenii). Stromy zde jsou někdy i 250 let staré a dosahují obrovských rozměrů. Vrcholky jajl představují travnaté krasové planiny, které byly dříve využívány jako pastviny.

Krymské hory se mohou pyšnit velkým množstvím vzácných rostlin. Jen endemitů je zde zaznamenáno téměř na dvě stě. Přes sto druhů rostlin, vyskytujících se na Krymu, je zapsáno na červenou evropskou listinu ohrožených druhů, mezi nimi jsou různé druhy konikleců, chřestů, tisů, jalovců nebo lilií (Hoskovec, 2008). Obyčejně na svazích rostou lýkovce, divoké růže, šafrány, břečťany, krokusy, pryskyřníky a bolševníky. V nižších říčních údolích se vyskytují i ovocné stromy, mezi nimiž můžete narazit na planiku drobnolistou nebo pistácii pravou.

Krymské rezervace také hrají důležitou roli při záchraně ohrožených druhů zvířat. Na poloostrově se nachází přes sedmdesát druhů zvířat, které jsou na červeném evropském seznamu, patří mezi ně např. jelen maral, krymský štír, špaček růžový, jeřáb popelavý nebo čáp černý. Severní svahy jajl bývají na zvěř bohatší, žije zde velké množství vysoké zvěře, muflonů, kamzíků, lišek, kun a zajíců, plazů spíše méně. Nejpočetnějšími obratlovci jsou na Krymu ptáci, z velkých dravců se zde můžete setkat vedle káňat nebo poštolek také s orlem mořským nebo supem hnědým. (Ukraina Inkognita, ©2009-2010)

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: