Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Novyj svět (Новый Свет)

Turisticky hojně vyhledávaným místem v okolí Sudaku je městečko Novyj Svět, které se schovává v hornatém pobřeží Zelné zátoky. Maršrutkou se sem ze Sudaku dostanete za pár minut, zajímavější je však dojít do Nového Světa pěšky podél pobřeží (mapa viz příloha č. 5). Stačí jít na západní okraj města Sudaku a vylézt zde na kopeček sousedící s tím, na kterém je Janovská pevnost. Z tohoto pahorku, jehož skály se tyčí nad pobřežím černého moře už v dáli zahlédnete zátoku Nového Světa a kousek pod sebou vybydlené torzo rozestavěného hotelu, připomínající loď v přístavu (viz obrázek č. 8). K tomuto hotelu vás také zavedou cestičky z pahorku a odtud už můžete pokračovat po plážích a vyprahlých stráních podél pobřeží až do Nového Světa. Pláže po cestě jsou ideální pro koupání, jednak je zde čistá voda a také se zde nesetkáte s davy turistů, jako na plážích v Sudaku. Po asi 3 km chůze se před vámi rozprostře zátoka s malým městečkem obklopeným ohromnými horami a útesy.

Novyj svět

Obrázek č. 8: Výhled na Novyj svět

Kateřina II. toto zapadlé skalnaté údolí darovala francouzskému šlechtici de Galere, poté ale zátoka ještě několikrát změnila majitele, až ji roku 1878 odkoupil princ Lev Sergejevič Golitsyn. Ten se zde zasloužil o tradici v pěstování vína a ve výrobě šumivých vín. Ruské šampaňské z Nového Světa si brzo získalo výbornou pověst po celé Evropě a dnes se s procesem jeho výroby můžete seznámit v místním muzeu L. Golitsyna. (Ferentseva, 2003)

S přírodou Nového Světa se můžete seznámit na stezce L. Golitsyna, která vede z jižní části městského pobřeží kolem hory Koba-Kaja a končí na západním konci městečka. Pěšinka vás provede stezkou vytesanou v pobřežních útesech k prastarému Golitsynovu skladu vín, který je vytesán ve skále, zde se také předpokládá, že byl ve středověku jeskynní klášter. Dále se podél pláží dostanete až k Botanickému zakazniku Nový Svět u mysu Kapčuk, který je chráněn kvůli reliktním stromovitým jalovcům a endemickému druhu borovice (Pinus stankewiczii). Průchod po této stezce se při vstupu na ni platí (cca 30 UAH), ale i když se zde zprvu mačkáte s ostatními turisty, čisté pláže s nádhernými výhledy za to stojí.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: