Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Přírodní rezervace (zapovědníky) na Krymu

Karadajský zapovědník, zkráceně nazývaný Kradag, se nachází na východě jižního pobřeží Krymu nedaleko města Koktebel. V rámci Krymu představuje Karadag velmi unikátní oblast. Tvoří jej pobřežní hornaté pásmo se skalnatými útesy vulkanického původu, které se tyčí nad hladinou moře. Rezervace zde byla vytvořena pro zachování jedinečného sopečného muzea minerálů a rozmanitosti krymské fauny a flory. Do Karadajského zapovědníku se můžete dostat jen s průvodcem nebo s organizovanými exkurzemi, volný vstup je zde turistům zakázán.

Krymský zapovědník se rozprostírá v centrální části hlavního hřebene Krymských hor, jeho součástí je nejvyšší hora Krymu Roman-Koš (1545 m). Předmětem ochrany jsou zde hlavně horské lesní komplexy tvořené převážně dubovými a bukovými lesy, roste zde i unikátní borovice krymská a vzácné jalovce a tisy. Součástí rezervace je i ornitologická pobočka Labutí ostrovy (Лебедині острови) v Karkinitském zálivu na severozápadu poloostrova, která je mokřadní oblastí mezinárodního významu. Labutí ostrovy jsou jedním z největších zimovišť a hnízdišť vodních ptáků na Ukrajině. Do oblasti Krymského zapovědníku je vstup zakázán, povolení pro vstup jsou většinou vystavována pouze vědeckým výpravám.

Jaltský horsko-lesní zapovědník je tvořen širokým pásem lesů, které se rozprostírají na jihozápadních svazích Krymských hor nad pobřežím Černého moře. Lesnatý porost je zde tvořen převážně duby, buky a borovicemi, objevuje se v něm také velké množství vřeckovýtrusných hub. Jaltský horsko-lesní zapovědník je unikátní díky velkému množství vodopádů, říček, skalek, grott a jeskyní, díky nimž se zde vyskytuje také velké množství netopýrů. Součástí tohoto zapovědníku je také Aj-Petrijská jajla, která je častým cílem turistů, omezení přístupu je jen na části její plochy a to kvůli vojenskému území. Mys Martin se nachází na pobřeží nedaleko Jalty u města Nikita a bývá často spojován s Nikitskou botanickou zahradou. Mys Martin je jedinečný svou zachovanou reliktní vegetací, kde můžete najít až 500 let staré jalovce a duby. Vzácností je zde také velká populace planiky drobnolisté, stále zeleného listnatého stromu s načervenalou kůrou. K pozůstalosti prastaré vegetace na Mysu Martin patří také jazýček kozlí z čeledě vstavačovitých. Z fauny je v tomto zapovědníku velmi ceněný gekon krymský nebo užovka levhartí. (Ukraina Inkognita, ©2009-2010)

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: