Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Sevastopol (Севастополь)

Sevastopol, město rozkládající se okolo stejnojmenné zátoky v západní části jižního pobřeží Krymu, nepatří mezi krymská letoviska vyhledávaná kvůli krásným plážím, má spíše pověst armádního muzea pod širým nebem a představuje turistickou novinku, protože ještě donedávna bylo pro veřejnost uzavřené.

Na dějiny Sevastopolu lze pohlížet v podstatě jako na historii dvou odlišných měst: novověkého armádního přístavu Sevastopol a starořecké kolonie Chersones. Sevastopol, jak jej známe dnes, byl založen až v roce 1773 po anexi Krymu Ruskem, ještě v témže roce se Kateřina II. rozhodla založit na břehu Černého moře ruský armádní přístav, kterému podle tehdejší módy dala starořecký název Sevastopol – město slávy.

Svou slávu si ale Sevastopol vydobyl až o necelé století později během Krymské války, kdy byl po 349 dní obléhán vojsky Velké Británie, Francie a Turecka. Celou dobu od 13. září 1854 až do 27. srpna 1855 obyvatelé Sevastopolu nepolevili a dokazovali svou kuráž, vůli a nezlomitelnost, z města i přesto nebo právě proto po válce zbyly jen ruiny, toto legendární období se do historie zapsalo jako První hrdinská obrana Sevastopolu. Jaký pohled se v srpnu roku 1855 naskytl dobyvatelům, když překonaly opevnění Sevastopolu, se můžete dozvědět v muzeu Sevastopolské panoráma z kruhovité 115 m dlouhé malby. (Ferentseva, 2003)

Druhá hrdinská obrana Sevastopolu se odehrála během druhé světové války. Hitlerova vojska na město zaútočila 30. září 1941, dlouho ale nebyla schopna se k městu ani přiblížit. Nakonec byl Sevastopol téměř zničen bombardováním koncem roku 1941 a tím Německé armádě podlehl. Z okupace byl vysvobozen až v květnu 1944 Rudou armádou. Po válce se zde nenacházela budova, která by nebyla bombardováním dotčena, a tak musel být Sevastopol postaven prakticky znovu od základů. Kromě restaurace starých památníků v Sevastopolu v té době také vznikla spousta nových soch a monumentů, které vyjadřují poctu hrdinskému městu a jeho obyvatelům. Sevastopol zůstal pod ruským vedením až do roku 1997, do této doby sem byl přísný zákaz vstupu pro všechny, ale hlavně západní turisty, protože zde sídlila Černomořská flotila. Dohodou v roce 1997 předalo Rusko město Ukrajině, avšak s podmínkou, že část ruského námořnictva zde stále kotví. (Blacksea-crimea.com, 2009)

Místo dnešního Sevastopolu nebylo poprvé osídleno ruskou armádou v 18. stol. Již v 5. stol. před naším letopočtem zde bylo založeno město Chersones (Херсонес), které patřilo mezi řecké obchodní kolonie na březích Černého moře. Když město ve 3. stol. př. n. l. začali ohrožovat Skythé, muselo se výměnou za vojenskou pomoc podvolit Pontské říši a po porážce Mithridatské dynastie Římanům, stalo se tak součástí Byzantské říše. Římané do Chersones přinesli křesťanství, první křesťanskou obec zde prý založil v 1. stol. n. l. apoštol Andrej Pervozvany, následovaný apoštolem Petrem a papežem Klementem, kteří sem byli vyhnáni do exilu. V 9. stol. údajně do Chersones zavítali také Cyril a Metoděj. V 10. stol. Chersones dobyl Vladimir I., aby získal za ženu byzantskou princeznu Annu, město pak odevzdal zpět jejímu otci a odvezl si odtud kromě nevěsty i křesťanskou víru. V následujících letech se Chersones velmi dařilo i přes občasné nájezdy Tatarů. Smrtící ránu městu ale náhle zasadili Janované, kteří jej svými velkými obchodními centry na východním pobřeží Krymu přivedli k ekonomickému úpadku.

Po tom, co Chersones ve 14. stol. hospodářsky zesláblo, už pro Tatary nebylo tak těžké jej dobýt, vykrást a zničit a tak se z významné obchodní kolonie stalo město duchů, jehož ruiny pomalu přikryl písek, a muselo čekat dalších 500 let na odkrytí.

Až v 19. stol. byla krása antického města odhalena a v roce 1892 zde byla založena Národní rezervace Tauridský Chersones (Национальный заповедник Херсонес Таврический), která je turisty hojně navštěvována (vstup 30 UAH). Mezi antickými sloupy a zbytky starého zdiva vás zde překvapí novodobý Kostel křtu sv. prince Vladimíra (viz obrázek č. 12), jehož základní kámen byl položen roku 1861 Alexandrem I. k devítistému výročí křtu sv. Vladimíra. Tento kostel hodně vytrpěl během obou velkých válek na Krymu a chátral až do devadesátých let dvacátého století, kdy byl renovován. Zajímavou dominantou na pobřeží Chersones je také velký zvon, který byl ukován roku 1771 z Německého kanonu a navigoval v mlze lodě do sevastopolského přístavu. Tento zvon spolu s ostatními zvony celého města byl za Krymské války unesen a později nainstalován v Pařížském chrámu Notre-damme, na své místo se pak vrátil až v roce 1913. (Blacksea-crimea.com, 2009; Ministry of Culture of Ukraine, n.d.)

O novodobé historii Sevastopolu se můžete poučit v mnohých muzeích věnovaných většinou válečným hrdinům nebo jednotlivým válkám. Nejznámější je asi muzeum Černomořské flotily demonstrující válečné úspěchy a moc ruského námořnictva. Stačí projít okolo toho muzea a jeho budova obložená kanony a raketami vám napoví, co se skrývá uvnitř. Takovým válečným muzeem může být i město samo, projdete-li se podél pobřeží až do sevastopolského přístavu, nenarazíte pouze na ohromné památníky hrdinům Sevastopolu, ale také ruské válečné lodě a ponorky.

Pokud budete ze Sevastopolu odjíždět vlakem, určitě si nenechte ujít nádherný výhled na skalní osadu Inkerman asi 5 km za městem. Inkerman znamená "skalní pevnost", ve 14. stol. zde byla postavena feodorská pevnost Kalamita. Před tím zde však bylo asi 200 skalních jeskynní a křesťanský klášter s několika kostely (zachovaly se kostely sv. Klementa a sv. Martina), který údajně založil Římany vyhoštěný papež Klement I. Dnes je dominantou celé skály bílý kostel Svaté trojice, kde sídlí Klášter sv. Klementa.

Chersones Chánův palác 
Obrázek č. 12: Chersones Obrázek č. 13: Chánův palác
google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: