Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Tepe Kermen (Тепе-кермен)

Tepe-Kermen (viz obrázek č. 16) vás po turisty zaplaveném a mdlém Čufut-Kale, překvapí svou jednoduchostí a krásou. Místo bylo poprvé osídleno v 6. stol. stejně jako jiné byzantské pevnosti a status města si vydobylo v 10. stol., ale jeho sláva začala velmi rychle upadat a již ve 14. stol. bylo opuštěno. TepeKermen (v překladu pevnost na vrcholu) se od jiných skalních měst Krymu hodně liší, nenajdete zde žádné novodobější stavby, na druhou stranu je zde obrovská hustota uměle vytvořených jeskynních příbytků, v číslech vyjádřeno: asi 300 grot na cca 1 hektaru. I přes tuto výjimečnost je Tepe-Kermen jedním z nejméně probádaných památek na Krymu: neví se, jak byly jeskynní příbytky vyrobeny, ani jak zde byl řešen nedostatek vody nebo k čemu vůbec grota sloužila, někteří vědci tvrdí, že zde byl klášter, jiní že pevnost (Ministry of Culture of Ukraine, n.d.). Kromě skalních útvarů zaujmou na hoře Tepe-Kermen také nádherné výhledy na okolní plošiny a starou nejspíše sovětskou vojenskou základnu na západním úpatí hory.

Trasa: Čufut-Kale – Tepe-Kermen (544 m n. m.)

Mapa: viz příloha č. 9

Ke skalní osadě Tepe-Kermen je dobré vyrazit od Čufut-Kale, stačí od východní brány pevnosti pokračovat po široké projeté cestě směrem na východ až k východnímu okraji plošiny s tábořištěm. Odtud se vám už otevře výhled na majestátnou horu Tepe-Kermen a v porostu pod sebou uvidíte pěšinu, která k této hoře vede. Na pěšinu sejdete po stezce ve svahu, jen kousek od místa nádherného výhledu. Pěšina vás povede do lesa, kde se napojí na širší cestu směřující k sedlu mezi horami Čufut-Kale a Tepe-Kermen, zde po upozornění, že vstupujete ke skalnímu městu, začnete stoupat přímo na vrchol hory.

Z Tepe-Kermen se můžete vrátit zpět do Bachčisaraje, nebo také sejít na jih (otevřou se vám další nádherné výhledy na Tepe-Kermen) do vesnice Mašino (Машино), odkud jezdí do Bahcčisaraje maršrutky.

Tepe-kermen

Obrázek č. 16: Tepe-Kermen

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: