Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Uspenskij klášter a Čufut-Kale (Чуфут-Кале)

Nejblíže Bachčisaraji je Čufut-Kale. Dostanete se k němu z východního konce města (cca 15 min pěšky z centra, ale jezdí sem i maršrutky), kde stačí v podstatě následovat zástupy turistů putující kolem stánků s nejrůznějším zbožím po vydlážděném chodníčku (mapa viz příloha č. 9). Cestou narazíte na Uspenskij klášter (Успенский монастырь) v překladu Klášter Nanebevzetí Panny Marie, který je také zpola vytesán do skály (obrázek č. 14).

Uspenskyj klášter Výhled z Čufut-Kale 
Obrázek č. 14: Uspenskij klášter Obrázek č. 15: Výhled z Čufut-Kale

Podle legendy se zde na srázu před pasáčkem objevil obraz Panny Marie, který pak byl přemístěn do paláce místního panovníka, když se ten druhý den probudil, ikona byla opět na svém místě ve srázu. Jakýkoliv pokus obraz ze srázu přemístit se setkal se stejným výsledkem, vždy se následující ráno objevil zpět na svém místě, a tak nezbylo místním nic jiného, než ve srázu postavit kapličku s dlouhými schody, kam se chodili k obrazu modlit. Klášter byl postaven nejspíše byzantskými mnichy v 9. stol., za vlády sovětů byl uzavřený a až v roce 1993 se sem mniši vrátili a v kamenných celách zde žijí dodnes. Vstup do kláštera je volný, můžete zde navštívit kamennou kapli s ikonou Panny Marie. (Je to také jedno z mála míst na Krymu, kde jsou k dostání pohledy.) (Ferentseva, 2003)

Kolem Uspenského kláštera vede dlážděná cestička až k dlouhé otevřené náhorní plošině, na jejímž povrchu se nachází skalní město Čufut-Kale. Toto místo bylo poprvé osídleno v 6. stol. kočovnými Alany a dlouhou dobu bylo nazýváno Kyrk-Er. Ve 14. stol. se pevnost stala hlavním městem nově vzniklého Krymského chanátu a po jeho zániku poskytla přístřeší karajitským židům až do poloviny 19. stol., právě podle nich se osada na vrcholu plató začala nazývat Čufut-Kale (židovská pevnost). Po zaplacení vstupného (cca 30 UAH, možnost studentské slevy!) se můžete projít celou historií Čufut-Kale od západní až k hlavní východní bráně, najdete zde jak původní komnaty vytesané ve skále, tak novodobější kamenné domy a modlitebny židovské obce. Z doby chanátu je zde asi nejznámější Muslimské mausoleum Dzhanike-Khanym, dcery chána Tokhtamysh. Nenechte si také ujít nádherný výhled ze severního okraje plató na protější bílé plošiny (viz obrázek č. 15).

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: