Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková

Závěr diplomové práce "Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu"

Cílem práce bylo přiblížení Krymské oblasti českým cestovatelům jako výborné lokality pro pěší turistiku. Po teoretickém úvodu, popisujícím, co turistika je a jak je pro člověka důležitá, následují kapitoly věnované přímo oblasti poloostrova Krym. Od obecných informací o lokalitě se zde pomalu přechází k informacím praktickým, které umožňují čtenáři vytvořit si jakýsi náhled na to, jak vše na Krymu funguje. Velká část této práce je také věnována samotným Krymským horám, jejich výjimečnostem, ale i radám, jak se zde pohybovat. Poslední část práce pak tvoří průvodce nejznámějšími místy Krymu, soustředící se na historii zajímavých míst a její dnešní evidenci v krajině, ale také přírodní zajímavosti a trasy, kterými se k těmto zajímavostem dostat.

Tato práce zviditelňuje oblast jižního Krymu a napomáhá cestovatelům v realizaci turistických výletů v této lokalitě. Podává čtenáři ucelený náhled na problematiku cestování na Krymu a snaží se jej informovat o charakteru všech složek krymské pěší turistiky. Nejvíce je zde popsána kulturně poznávací složka, jelikož Krym je místo s bohatou historií a po celém poloostrově se setkáte s jejími následky. Hodně je zde věnováno složce odborně technické činnosti a to v kapitole popisující praktické informace o pohybu na Krymu.

Uplatnění této práce nalézá především v individuální pěší turistice. Tato práce, jako jedna z mála textů o turistice na poloostrově Krym a snad jediná psaná v českém jazyce, poskytuje svou ucelenou výpovědí českému cestovateli velké zázemí pro pěší turistiku na Krymu.

Seznam použitých zdrojů

Blacksea-crimea (2009). Retrieved from http://www.blacksea-crimea.com

Bosák, P., Nekovařík Č., & Zelenka P. (1976) Krym: Přehled geologické stavby.
Retrieved from http://ukrajina.sweb.cz/geologstavba.htm

Cestovní agentura Kar-Kar-Tur. (n.d.). Doprava na Ukrajině. Krym. Retrieved from http://www.krym.wu.cz/doprava_na_ukrajine.html

Di Duca, M., & Ragozin L. (2011). Crimea. Ukraine (pp. 167-204). London: Lonely planet.

Ferenseva, Y. (2003). Touring the Crimea: Guide-book. Kyjev: Baltija dryk.

Gornyj Krym: Atlas turista [Map]. (2010). Kyjev: Kartografija.

Hoskovec, L. (2008, December 6). Chráněné druhy rostlin Ukrajiny. Botany.cz. Retrieved from http://botany.cz/cs/chranene-rostliny-ukrajiny

Horská služba České republiky. (2006, December 18). Desatero Horské služby. Horská služba ČR. Retrieved from http://www.hscr.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=548&It emid=7

Kontrolno Spasitelnaja Služba Kryma: Mountain rescue of Crimea. (© 2000- 2011). Retrieved from http://www.kss.crimea.ua/index.php

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. (n.d.). Retrieved from http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/257.htm63

Nikita Botanical Gardens. (2003, February 25). Retrieved from http://co.net/nikita

Puškin, A. S. (1987). Talismany (1st ed.). Praha: Československý spisovatel.

Ministry of Culture of Ukraine. (n.d.). The National Preserve of Tauric Chersonesos. Retrieved from http://www.chersonesos.org

Ukrajina Inkognita. (©2009-2010). Retrieved from http://ukrainaincognita.com

Vyškovský, Jan. (1992). Turistika. (1st ed.). Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Wagner, Josef. (© 2008). Kras Krymského poloostrova. Orcus Bohumín. Retrieved from http://www.orcus-speleo.cz/viewpage.php?page_id=51

Židek, Petr. (2007). Ukrajina.tv. Retrieved from http://ukrajina.tv

Seznam příloh

Resumé

Cílem práce bylo poskytnout aktuální všeobecný přehled o oblasti jižního Krymu a vytvořit tak podklad pro pěší výlety v dané oblasti. Pro dosažení cíle této práce bylo nutné navštívit Krym a doplnit informace zde získané studiem literatury.

Výsledkem práce je příručka poskytující jak obecné informace o poloostrově Krym, tak praktické informace, které by měly cestovateli ulehčit pohyb v neznámém prostředí. Velkou část textu tvoří také podrobný průvodce nejzajímavějšími místy Krymu s popisem turistických tras v jejich okolí.

Práce upozorňuje na u nás nepříliš známou turistickou oblast jižního Krymu a svůj přínos má hlavně na poli české literatury o dané oblasti.

Summary

The aim of this thesis is to offer general knowledge about the area of southern Crimea and thus create a source for hiking trips in given area. To reach the goal of this work it was necessary to visit Crimea and supplement the gained information with the literature research.

Outcome of this thesis is the traveller guide giving the general information about the peninsula and practical information, which should facilitate the stay in the unfamiliar area. Great part of the work comprises the detailed guide to the most interesting sites of Crimea with the description of the hiking tracks leading to them.

The thesis draws attention to the not widely known hiking area of the southern Crimea. This work is a great benefit to the realm on the Czech literature about the given area.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: