Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Počajiv, Počajev, Počájevo Почаїв, Почаев, Poczajów - nejvýznamější pravoslavné centrum západní Ukrajiny

Počajiv 4. největší svatyně pravoslavného světa

Východ slunce nad Počajivem

Počajivská lávra (pravoslavný monastýr) je pro mne jedno z nejpřitažlivějších míst ve východní Evropě. Jde především o jeho mystično a do přítomnosti prolínající pestrá a někdy i krvavá minulost. Počajivo, přestože je někdy k nalezení na itinerářích českých cestovek, tak není zrovna tou nejvhodnější klasickou turistickou destinací. Turista bez citu pro sílu duchovna bude Počajivem zklamán, na Počajivské hoře bývá chladno a často zde fouká nepříjemný studený vítr. Vše je zde podřízeno původnímu účelu místa, modlitbě, rozjímání a službě Bohu, poutníci jsou zde vítáni, turisté však nikoliv. Do objektu monastýru musíte vstoupit jen v předepsaném oblečení, fotit a pořizovat videozáznamy je v interiérech zakázáno, na pravidla slušného chování dohlíží početná ochranka.


Materiál k textu o Počajivu jsem převážně sesbíral při mojí 2 denní návštěvě tohoto místa v září 2008. Fotky z této cesty.

Pozor: do Počajivské lávry můžete vstoupit pouze ve patřičném oblečení, zejména nejsou povoleny krátké kalhoty, ženy musí mít sukni a pokrývku hlavy. Vhodnost oděvu kontroluje u vchodů ochranka, sukně šátky na hlavu je možné si na místě zapůjčit.

Netvrdím, že do Počajiva by měli jezdit pouze lidé pravoslavného vyznání, kterým monastýr slouží, naopak myslím si, že jeho návštěva může hodně obohatit i jinověrce a ateisty, podmínkou ovšem je mít již zmíněný cit pro duchovno a přizpůsobit se pravoslavným zvykům.

Monastýr je pravoslavný klášter nebo klášter katolický východního ritu (např. baziliánský). V angličtině (a dalších jazycích) jsou však slovem monastery, označovány všechny kláštery. Největším monastýrům se říká lávra, malému monastýru se říká skit. V čele monastýru stojí igumen (opat) nebo archimandrita (vyšší titul).

Přestože si myslím, že hromadné zájezdy cestovek na toto místo nepatří, tak musím přiznat, že většinou jsou pořadatelé zájezdů ohleduplní a přijíždějí mimo dobu, kdy se odehrávají hlavní služby, služby při kterých je praktikován exorcismus nenavštěvují, snaží se většině míst, kam turisté nepatří vyhnout, tráví zde co nejkratší dobu a účastníky zájezdu poučí alespoň o základních pravidlech slušného chování.

Jak tedy do Počajiva?

Sluníčko nad Počájevem

Ideální je menší skupinka lidí z průvodcem, který je schopen nejen odvykládat historii místa, ale také vysvětlit pravoslavné zvyklosti a rituály, jsou mu známy souvislosti a kromě 2 hlavních chrámů ví také o dalších výjimečných místech nejen v Počajivě, ale i v blízkém okolí.

V každém případě je vhodné zde zůstat minimálně 1 noc, tak aby poutníci měli možnost absolvovat jak ranní tak i večerní bohoslužby.

V textu o Počajivu si můžete všimnout rozdílu mezi významem slov poutník a turista. Poutník cestuje za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam, přičemž podstatou cesty je uspokojení náboženských a duchovních potřeb. Turista je člověk, který cestuje za poznáním, oddechem, sportem nebo za vlastní rekreací či odpočinkem.

Vzhledem k množství poutníků, kteří navštěvují Počajiv a vytvářejí tak velkou specifickou poptávku, je zde nabízeno odpovídající zázemí a to jak přímo v monastýru, tak v městečku Počajiv. V areálu monastýru na Počajivské hoře funguje levný hotel a levná jídelna nabízející jídla přesně podle pravoslavných postních pravidel, je zde prodejna religiózních předmětů a literatury. Ve městě je velké množství možností ubytování od hotelů po ubytování v soukromí. Do Počajiva je dobré dopravní spojení. V těsném sousedství monastýru je velké parkoviště.

Město Počajiv

V tomto malém městečku na západní Ukrajině žije okolo 8000 stálých obyvatel. Počajiv náleží k regionu historické Volyně, administrativně dnes spadá do Kremeneckého rajónu v Ternopilské oblasti. Dostanete se zde například autobusem z Ternopilu (50km), Kremence (25km) a Radyvylova. Město je známé díky významné pravoslavné svatyni Svatouspenské počajivské lávře.

Lávra: takto se označují největší a nejvýznamější mužské pravoslavné monastýry (případně katolické východního ritu). Nejvýznamější lávrou je Velká Lávra na Svaté hoře Athos v Řecku, největším ruským monastýrem je Trojickosergijevská lávra, největším monastýrem na Ukrajině je Kyjevskopečerská lávra.

Počajivská lávra

Svatouspenská počajivská lávra je pravoslavný monastýr zasvěcený Zesnutí (Nanebevzetí) Bohorodice. Jde o největší pravoslavnou svatyni historické Volyně, druhou největší na Ukrajině (po Kyjevskopečerské lávře) a čtvrtou nejuctívanější svatyní celého pravoslavného světa.

Velební Metoděj Počájivský a Job z Počájiva

Nejvýznamějšími světci spjatými z lávrou jsou:

Památku smrti Bohorodičky nazýváme zesnutím, protože její tělo nepodlehlo po smrti rozkladu, ale současně s duší bylo vzato do nebe. O její smrti nejsou konkrétní údaje. Panna Maria žila se sv. Janem v Jeruzalémě. Tři dny před jejím zesnutím se jí zjevil na Olivové hoře archanděl Gabriel, který jí zvěstoval, že se jí přiblížil čas k odchodu do věčného života. Když se Bohorodička setkala se sv. Janem, prosila jej, aby její tělo pochovali v Getsemanské zahradě. Boží matka si ještě před smrtí přála vidět všechny apoštoly a Pán splnil její prosbu. Apoštolové byli přineseni ze všech stran na nebeských oblacích. Když Bohorodičku pochovali v Getsemanské zahradě, tři dny bděli u jejího hrobu. Božím řízením ale jeden z apoštolů na pohřbu chyběl - Tomáš, který v té době hlásal boží slovo v Indii. Když třetího dne přišel ke hrobu, hořce se rozplakal. Apoštolové proto otevřeli hrob, ale ten byl prázdný, na zemi ležela jen obinadla. V modlitbě pak bylo apoštolům zjeveno, že Bohorodička byla s duší i tělem vzata ke svému Synu.

Velmi uctívaná jsou ostatky Sv. Joba, Stopa Matky Boží, Ikona Bohorodičky z Počajiva.

Historie počajivské lávry

Zázrak zjevení Boží Matky na Počajevské hoře roce 1240 Uspenský chrám

Uspenský sobor

Interiér chrámu obsahuje množstvím maleb, sloupů, úrovní a geometrických forem. Hra línií, kontrastů světla a stínů návštěvníka ohromí krásou a duchovní velikostí.

V chrámu najdeme mimo jiné vyobrazení zázraků Počájevské hory, zjevení Boží Matky v roce 1240 a v roce 1675.

Chrám ukrývá hlavní svatyně lávry. Je zde otisk stopy Boží Matky a Počájevská ikona Boží Matky.


Velebný Jov Počajivskij

Jeskynní cerkov velebného Joba

Cerkov se nachází pod Uspenským chrámem. Najdete zde vyobrazení svatých od X. do XX. století. Jeskynní cerkva má protáhlý tvar přírodní skála tvoří její 3 stěny. V středu je vchod do jeskyně, kde se v stříbrné rakvi nalézají ostatky Sv. Joba Počajevského. V další jeskyni je místo, kde se Job s často modlil. V jeskynním chrámu jsou dnes také ostatky velebného Amfilochije.


Zvonice

Zvonice

Zvonice byla postavena v roce 1869, je vysoká 65 metrů, na jejím 3 patře je 12 zvonů, největší z nich váží 11,25 tun. Zvony zde bijí zcela jinak než jsme zvyklí v Čechách. Mi to připomíná něco mezi klasickým vyzváněním a zvonkohrou (například z Lorety).


Chrám Svaté Trojice

Svatotrojický soubor

Tento chrám byl postaven v roce 1911 v staroruském stylu (nezaměňovat s Cerkví Staté Trojice postavené Evou a Fedorem Domaševskými v XVII. století nad stopou Boží Matky).

Monolitné stěny vysoké úzké okna a šero vytváří v chrámu nezvykle silnou atmosféru tajemna, kterou podtrhují strohé byzantské nástěnné malby. Zajímavé jsou mozaiky nad vchody do chrámu. Pod centrální kopulí se nachází obrovský lustr (panikadilo), který lávře daroval poslední ruský car Mikuláš II. Součástí ikonostasu jsou ikony, které byly napsány ještě za časů Joba z Počájiva.


Hřbitov monachů

Počájivské kladbiště (hřbitov)

Na hřbitově jsou pochování počájivští monaši. K hřbitovu se pojí několik záhadných historek. Chodí zde mnoho poutníků.


Počajivský skyt

Počájevský skyt

Mimo areál Počájevské lávry se nachází Počájivský skyt. Na jeho území je Cerkov Svatého Ducha postavená místo dřevěné cerkvy v letech 1901 -1903. Pod ní se nachází ještě jedna cerkov – Svatého Cerafína a v ní železný řetěz s křížem, s kterým je spojena zajímavá, ale obsahově dlouhá historie o polepšeném hříšníkovi a jeho podivném úmrtí. Historie na mne osobně zapůsobila velmi silně, na její převyprávění zde na Ukrajina.TV, ale není prostor a všem ji doporučuji vyslechnout si na místě od v cerkvi sloužícího monacha.


Skyt Sv.Anny

Skyt Svaté Spravedlivé Anny

Několik kilometrů od Počajiva najdete oblíbené poutní místo Pramen Svaté Anny. Od dávných dob se zde zastavovali poutníci aby se před příchodem na Počájiv očistili. Vodě z pramenu Sv. Anny jsou přisuzovány zázračné léčivé účinky. U pramene je zbudovaný ženský skyt Svaté Spravedlivé Anny.


Ostatní

Oficiální webová stránka Počajivské Lávry v ukrajinštině: http://pochaev.org.ua, oficiální webové stránky Ukrajinské pravoslavné církve: http://orthodox.org.ua (ukrajinsky, rusky, anglicky)

Vaše připomínky k tomuto textu, opravy a poznámky můžete vložit na této stránce fóra o Ukrajině, budu rád přidáte-li Vaše vlastní zkušenosti, zážitky, pokud můj text opravíte nebo doplníte. Materiály a fotografie týkající se Počájiva můžete posílat také na můj e-mail.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: