Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Tiverci, Тиверці, Тиверцы, Tywercy, Tivercai, Tivertsi

Tiverci

Tiverci jsou východoslovanský kmen, který se v IX. století po Kristu usídlil v povodích řek Dněstr, Prut a Dunaj, včetně území Budžaku na pobřeží Černého moře.


Poprvé se Tiverci vzpomínají v nejstarším známém dochovaném ruském letopisu Pověsti dávných let (Повѣсть временныхъ лѣт) společně s ostatními slovanskými kmeny v IX: století v souvislosti s popisem kmenů obývajících území budoucí Bezarábie.

"Улучи и тиверьцы седяху бо по Днестру, приседяху к Дунаеви. Бе множьство их; седяху по Днестру оли до моря, и суть гради их и до сего дне..."

Na západě území Tiberců ohraničovali Valaši a na východě kočovné turko-tatarské kmeny. Tiberci se proto aktivně zúčastňovali vojenských výprav kyjevských knížat Olega a Igora I. v letech 904 a 944. V polovině X. století se území Tiberců stalo součástí Kyjevské Rusi. Po nájezdech Polovců a Pečenehů se Tiverci přesunuli více na sever k jiným slovanským kmenům.

V oblasti jejich původního osídlení zůstaly stopy po kruhových osídleních a hradiskách. V XIII. a XIV. století převzali pozůstatky kultury Tiverců polokočovní obyvatelé románského původu (Moldavané) a ta se pak odrazila v jejich kultuře.

V nové severní domovině se potomci Tiverců stali za několi set let později součástí ukrajinského národa a naopak jejich vlast nejzápadnější číst Moldavska - Bukovina se začala romanizovat.

Východní slovanské kmeny VIII.- IX. století

Východní Slované

Mapka usídlení Slovanů a jejich sousedů v VII.-VIII. století


google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: