Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Volyň historická oblast, území prvního slovanského osídlení

Volyň

Volyň (starším názvem Vladimiř nebo Ladoměř) je historickou oblastí, územím které bylo jako jedno z prvních osídleno Slovany. Volyň se rozkládá mezi řekami Západní Buh a Prypjať, severně od Haliče a Podolí a jižně od Polesí.


Na území historické Volyně se v dnešní době nachází Rivnenská oblast, Volyňská oblast, větší část Žytomyrské oblasti, sever Ternopilské a Chmelnycké oblasti a kousek Polska v okolí města Chełm. Sever Volyně u hranic s Běloruskem se částečně překrývá s regionem zvaným Polesí, jehož hranice nejsou pevně vymezeny. Území historické Volyně je o něco menší než Česká republika. Povrch je rovinatý, mírně zvlněný, z velké části zalesněný. Na severu jsou bažiny a velké množství jezer.

Významná města : Žytomyr (278 000 obyv.), Rovno (248 000), Luck (203 000), Novohrad-Volynskyj, Šepetivka, Kovel, Volodymyr-Volynskyj (Vladiměř), Dubno, Kremenec a další.

Volyň představuje spíše venkovský region s bohatou historií, kulturou a folklórem, na který ve svých dílech navazovala známá ukrajinská spisovatelka Lesja Ukrajinka. Dosud zde existují zbytky dříve početné české menšiny. . Na rozdíl od převážně řeckokatolické Haliče je Volyň výrazně pravoslavnou územím. V Termopilské oblasti je jeden z nejvýznamnějších pravoslavných monastyrů – Počajivská lávra.

Historie

Volyň byla součástí Kyjevské Rusi v letech 1119 – 1349, pak se stala součástí jednoho z jejích nástupnických států - Haličsko–volyňského knížectví, po jeho rozdělení mezi Polské království a Litevské velkoknížectví připadla východní Volyň Litvě a západní Polsku. Následkem Lublinské unie se Volyň stává součástí společného Polsko-litevského státu (1569 – 1791). Po trojím dělení Polska (1795) se Volyň stává až do roku 1918 součástí Ruské říše. Po I. světové válce připadla Západní Volyň Polsku, který zde r.oku1920 zřídil Volyňské vojvodství se sídlem v Lucku, Východní Volyň se stala součástí SSSR. 17. září 1939 obsadila polskou část Volyně Rudá armáda, v roce 1941 němečtí vojáci. Během II. světové války na Volyni působila Ukrajinská povstalecká armáda. Po válce se celá Volyň stala až do roku 1991 součástí Sovětského svazu .

Názor k výše uvedenému textu, jeho opravy a doplnění múžete zdělit na: Volyň diskuze

Schématické znázornění umístění Lucku a Volyňské oblasti v rámci Ukrajiny Mapa Volyňské oblasti
google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: